วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

Security blanket for my little niece.

My relative brother just has his new born girl baby. I really excite about the news cause I can crochet something for her. But choosing what to make for her is really hard. First intention, I want to make her some dress but i cannot use yarn because it will be to hot for her(actually for everybody in Thailand lmao). If switch to cotton tread, it will took to much time and I cannot finish it before the family reunion will hold. After think about every factor, I decided to crochet a security blanket.It is really fun to crochet this, with simple granny square and adding bunny head to it.

As you can see from the picture, that my security blanket look fluffy because I use "Coral Fleece Yarn" that look like below photo. 


I crochet two strand at the same time with the big hook, so it's very fluffy.

Free Charmander Thai Language Pattern (xva form)

แพทเทิร์นนี้แจกฟรี ถักให้สนุก และโปรดอย่าเอาตัวแพทเทิร์นไปขาย หรือก็อปปี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาติ หรือ ไม่ให้เครดิตหากต้องการแชร์กรุณาแชร์หน้าบล็อกนี้ หรือแชร์จากวิดิโอไป ขอบคุณค่ะหัว สีส้ม
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 : โซ่1, 3xv*6, c
แถว6 : โซ่1, 30x, c
แถว7 : โซ่1, 30x, c
แถว8 : โซ่1, 30x, c
แถว9 : โซ่1, 30x, c
แถว10 : โซ่1, 4xv*6, c
แถว11 : โซ่1, 36x, c
แถว12 : โซ่1, 4xa*6, c
แถว13 : โซ่1, 3xa*6, c
แถว14 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว15 : โซ่1, xa*6, c
แถว16 : โซ่1, a*6, cตัว สีส้ม
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, v, สีเนื้อ 2v, สีส้ม 3v, c
แถว3 : โซ่1, xv, สีเนื้อ xv*2, สีส้ม xv*3, c
แถว4 : โซ่1, 2xv, สีเนื้อ 2xv*2, สีส้ม 2xv*3, c
แถว5 : โซ่1, 4x, สีเนื้อ 8x, สีส้ม 12x, c
แถว6 : โซ่1, 4x, สีเนื้อ 8x, สีส้ม 12x, c
แถว7 : โซ่1, 2xa, สีเนื้อ 2xa*2, สีส้ม 2xa*3, c
แถว8 : โซ่1, 3x, สีเนื้อ 6x, สีส้ม 9x, c
แถว9 : โซ่1, 3x, สีเนื้อ 6x, สีส้ม 9x, c
แถว10 :โซ่1, xa, สีเนื้อ xa*2, สีส้ม xa*3, c
แถว11 : โซ่1, 2x, สีเนื้อ 4x, สีส้ม 6x, c

หาง
แถว1 : วงกลม 4x, c
แถว2 : โซ่1, 4x, c
แถว3 : โซ่1, xv*2, c
แถว4 : โซ่1, 6x, c
แถว5 : โซ่1, 2xv*2, c
แถว6 : โซ่1, 3xv*2, c

แขน
แถว1 : วงกลม 5x, c
แถว2 : โซ่1, 5x, c

ขา
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6x, c

--------------------------------
ติดตามข่าวสาร และแพทเทิร์นใหม่ๆได้ที่

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patterns


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

"Pad macaroni" - Thai style pasta dish, the way my family cook it.

I normally cook by my self but not usually take a picture. Because our kitchen arrangement is not neat and beautiful as other food blogger have. Our family have an outdoor kitchen at the back of our house which surprisingly dark for outdoor, because the location of wall and roof. It make taking a good picture is really hard, this time I had to swish on all the light bulb in that area.

I have been subscribe Thai cooking channel on Youtube called Hot Thai Kitchen for sometime now. And recently she just cook one of my childhood favorite meal "Pad macaroni". This is the only way to cook pasta in my house. we don't cook mac and cheese or spaghetti carbonara sauce, we always do this to pasta that we have. And if you'r wonder why we don't try that, cause my family against it, they say western food are not flavorful enough for them. So every time I eager for other nation food I have cook in small proportion or mostly eat outside LOL. 

So I decide to share my way to cook it, not recipe because I never measure the exact amount of ingredients. If you want exact recipe you can go to Youtube: Hot Thai Kitchen, her recipe are really great and authentic. 

And today we cook "Pad macaroni Goong" which translate to Shrimp macaroni stir fried. Yummy, Easy, and sometime vegetarian. As you can see from the picture the main ingredient are
-Shrimp 
-Onion and garlic
-Mixed Vegetables : Carrot, may kinds mushroom, tomato, baby corn, some type of pea
(any veggies we have in fridge actually, bell pepper, broccoli also work really well with this dish)
- Chinese celery, sometime we do spring onion.  

Seasoning
- Ketchup 
- Sriracha sauce
- Fish sauce
- Oyster sauce 
- Soy sauce
- Golden mountain sauce (other type of soy sauce, maggi sauce is similar)
- White pepper


Cooking this is really easy and fast, just toss everything in to wok on high heat. 
First garlic and onion together with a little bit of vegetable oil, stir it just a couple times. 


Then toss all the mixed vegetables and shrimps. Keep the Chinese celery or spring onion last.
If you want vegetarian version just skip meat and fish sauce, we do this when we are on vegetarian festival (Thailand have a vegetarian festival around October every year.)

Stiring until the shrimps or your protein are nearly done.
Follow with cooked macaroni or other kind of pasta. After that season with ketchup and Sriracha sauce, the amount of sauce is depend on your test, should enough for thinly coast all the ingredient (less is fine but too much will make out dish soak).

Then season with Fish sauce, oyster sauce, soy sauce, and golden mountain sauce. The amount of this three sauce is depend on how much ketchup and Sriracha that you add. I always put them in with the ratio of 1: 1.5: 1 :1.5 for fish sauce, oyster sauce, soy sauce, and golden mountain sauce. This ratio will change from one household to another. And some recipe will add a little bit of sugar too, but we quit adding sugar to our meal long time ago to keep it more healthy.


Stir them together, tasted and adjust.
End with Chinese celery and a lot of white pepper.


Mixed together and finish!! Yummy yummy dish that may not look good but taste very good.วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

Squirtle - Zenigame Pokemon Pattern

Squirtle - Zenigame Pokemon Free Amigurumi Crochet Pattern


And here come the last one in three pokemons pattern. It took quite sometime for this little squirtle pattern to be published. Because it a long holiday in Thailand, I took a trip to visit my grandma and after that I feel lazy. LoL

It took me two days to be active again but my laptop was not active as I was. It so slow and had an unusual heat emitted from itself(I think it because the summer heat here 41-43 Celsius). So I have to wait until nighttime so it can run normally. I wish I can afford air condition in our living room so summer time won't be this hot.

Moreover, while I was editing the video tutorial, there was black out! As you can guess, I didn't save my work so I have to do the editing all over again. I really wanna cry at that time but finally the video is published.[Video tutorial]

Pattern instruction 
Head
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd7: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd10: 1 ch, [sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 36 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd12: 1 ch, [sc in next 4 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd15: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd16: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Body
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd7:1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Rnd10: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 12 stitch, sl :: 12 stitches
Fasten off

Arms And Legs
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Fasten off

Carapace
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Change to white yarn.
Rnd5: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Fasten off

Tails
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring
Rnd2: 2 sc in next stitch, 2 hdc in next 3 stitch, 1 ch, turn
Rnd3: sc in next 2 stitch, 1 ch, turn
Rnd4: sc in next 2 stitch, 1 ch, turn
Fasten off
Stitch every parts together, the more neat you stitch, the more proper look it will be.
I hope you guys like this pattern. If you have any question leave the comment here or at instruction video. Or else message me through my facebook page(www.facebook.com/pianosound) for quicker response.

If you are not familiar with US standard term, I have this pattern in XVA form here: https://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/06/free-squirtle-thai-language-pattern-xva.html

Other pokemon pattern

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

Charmander - Hitokage Pokemon Pattern

Charmander - Hitokage Pokemon Free Amigurumi Crochet Pattern
My junior contacted me, and asked if I could make some pokemon doll for him. So I said okay, since I have some free time. At first, I was thinking about to sell these pattern, but after finish one of them I realize that the pattern is too simple for sell. Then just give it for  free. LOL


Charmander was the first on I made out of three. I hope you like this pattern.

 [Video Tutorial]


Pattern instruction 

Head
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd7: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd10: 1 ch, [sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 36 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd12: 1 ch, [sc in next 4 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd15: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd16: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Body
Color Orange white Orange stitches
Rnd1 Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl  6
Rnd2 1 ch, 2 sc in next stitch [2 sc in next stitch] 2 times [2 sc in next stitch] 3 times, sl 12
Rnd3 1 ch, sc in next stitch, 2 sc in next stitch [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 2 times [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl 18
Rnd4 1 ch, sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl 24
Rnd5 1 ch, sc in next 4 stitch,  sc in next 8 stitch,  sc in next 12 stitch, sl 24
Rnd6 1 ch, sc in next 4 stitch, sc in next 8 stitch, sc in next 12 stitch, sl 24
Rnd7 1 ch, sc in next 2 stitch, sc2tog [sc in next 2 stitch, sc2tog] 2 times, sl  [sc in next 2 stitch, sc2tog] 3 times, sl  18
Rnd8 1 ch, sc in next 3 stitch,  sc in next 6 stitch,  sc in next 9 stitch, sl 18
Rnd9 1 ch, sc in next 3 stitch, sc in next 6 stitch, sc in next 9 stitch, sl 18
Rnd10 1 ch, sc in next stitch, sc2tog [sc in next stitch, sc2tog] 2 times, sl  [sc in next stitch, sc2tog] 3 times, sl  12
Rnd11 1 ch, sc in next 2 stitch,  sc in next 4 stitch, sc in next 6 stitch, sl 12


Tail
Rnd1: Make an adjustable ring and work 4 sc in the ring, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 4 stitch, sl :: 4 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 6 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 8 stitches
Rnd6: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 10 stitches

Arms
Rnd1: Make an adjustable ring and work 5 sc in the ring, sl :: 5 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 5 stitch, sl :: 5 stitches

Legs
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
These three pokemons are really fun to made simple and fast. And good for present to all the pokemon fan.

THAI Language pattern แพทเทิร์นฮิโตะคาเงะภาษาไทย

Other pokemon pattern
Squirtle pattern : http://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/04/squirtle-zenigame-pokemon-pattern.html
Balbasaur pattern :http://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/04/bulbasuar-fushigidane-pokemon-free.htmlBulbasuar - Fushigidane Pokemon Free Amigurumi Crochet Pattern

Bulbasuar - Fushigidane Pokemon Free Amigurumi Crochet Pattern

This Bulbasaur, in my opinion, it doesn't look like bulbasaur at all. But my brother who requested this, said he love him. LOL

Pattern instruction 

Body
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd7: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd10: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd12: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd14: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Rnd15: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd16: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Bud
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 dc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 3 ch, [2 dc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 3 ch, [2 dc in next 2 stitch, dc in next 2 stitch] 3 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 3 ch, [sc2tog] 9 times, sl :: 9 stitches
Fasten off.

Legs
Rnd1: Make an adjustable ring and work 7 dc in the ring, sl :: 7 stitches

Ears
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 dc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 3 ch, [dc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 9 stitches


If you are not familiar with US standard term, I have this pattern in XVA form here: https://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/06/free-bulbasaur-thai-language-pattern.html

Other pokemon pattern:
Squirtle pattern : http://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/04/squirtle-zenigame-pokemon-pattern.html
Charmander pattern : http://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/04/charmander-hitokage-pokemon-pattern.html