วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Nyanko Sensei from Natsume Yuujinchou

Natsume Yuujinchou is one of my favorite anime with heart warming story. I crocheted Nyanko Sensei 2 years ago. Since that time there are several people keep asking about the pattern. And finally the pattern was published!! Moreover I add key chain version as a free gift include in the listing.This pattern is really HUGE pattern bigger than my Pikachu pattern, since I use smaller hook and yarn but the finished sized is similar.

Finished size from head to tail
- 50 cm. with 2.25 mm crochet hook or Japanese size 3/0.
-Should be about 2 meters with 5.0 mm. hook.The key chain version size is about 3 inches from head to tail.

 

For the Big version, as I said above, I crochet it 2 years ago, which I still did not has a good camera. So as you can see from below, the image quality is quite poor compared to the key chain version.

If you are concerned by the quality of image, do not worry, since you can use the higher quality image on key chain pattern as an alternative guide.


So big and cuddle, if you are interest this pattern is available in three shop
You can choose any store you prefer.

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Free Squirtle Thai Language Pattern (xva form)

แพทเทิร์นนี้แจกฟรี ถักให้สนุก และโปรดอย่าเอาตัวแพทเทิร์นไปขาย หรือก็อปปี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาติ หรือ ไม่ให้เครดิตหากต้องการแชร์กรุณาแชร์หน้าบล็อกนี้ หรือแชร์จากวิดิโอไป ขอบคุณค่ะ


หัว
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 : โซ่1, 3xv*6, c
แถว6 -แถว9 : โซ่1, 30x, c
แถว10 : โซ่1, 4xv*6, c
แถว11 : โซ่1, 36x, c
แถว12 : โซ่1, 4xa*6, c
แถว13 : โซ่1, 3xa*6, c
แถว14 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว15 : โซ่1, xa*6, c
แถว16 : โซ่1, a*6, c

ตัว สีเหลืองอ่อน
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 - แถว6 : โซ่1, 24x, c
แถว7 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว8 - แถว9 : โซ่1, 18x, c
แถว10 : โซ่1, xa*6, c
แถว11 : โซ่1, 12x, c

กระดอง สีน้ำตาล
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 18x, c
แถว5 : สีขาว, โซ่1, 18x, c

แขนและขา
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6x, c

หาง
แถว1 : วงกลม 6x
แถว2 : v, (2T)หลังเดียวกัน *3ครั้ง,โซ่1, พลิก
แถว3 : 2x,โซ่1, พลิก
แถว4 : 2x


--------------------------------
ติดตามข่าวสาร และแพทเทิร์นใหม่ๆได้ที่

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patterns
Free Bulbasaur Thai Language Pattern (xva form)

แพทเทิร์นนี้แจกฟรี ถักให้สนุก และโปรดอย่าเอาตัวแพทเทิร์นไปขาย หรือก็อปปี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาติ หรือ ไม่ให้เครดิต
หากต้องการแชร์กรุณาแชร์หน้าบล็อกนี้ หรือแชร์จากวิดิโอไป ขอบคุณค่ะ


ตัว
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 : โซ่1, 3xv*6, c
แถว6 -แถว9 : โซ่1, 30x, c
แถว10 : โซ่1, 3xa*6, c
แถว11 -แถว12 : โซ่1, 24x, c
แถว13 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว14 : โซ่1, 18x, c
แถว15 : โซ่1, xa*6, c
แถว16 : โซ่1, a*6, c

ดอกตูมกลางหลัง
แถว1 : วงกลม 6F, c
แถว2 : โซ่3, 6V, c
แถว3 : โซ่3, [2V, 2F]*3, c
แถว4 : โซ่3, 9A, c

ขา
แถว1 : วงกลม 7F, c

หู
แถว1 : วงกลม 6F, c
แถว2 : โซ่3, FV*3, c--------------------------------
ติดตามข่าวสาร และแพทเทิร์นใหม่ๆได้ที่

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patternsDOTA 2 - Phoenix Octo crochet patternI know the game called "DOTA", but I never once try to play this game. Not because of it's a bad game or anythings, I just afraid that I will be addicted, lol. I am a type of person that easily addicted to games so I always avoid playing game that need to take time for playing. When my brother hand me a sketch of some little chick(in my point of view) and request for a key chain of this character, so I decide to made it and why not sharing it.
[VIDEO TUTORIAL]


Pattern instruction

Body
Rnd1: 2 ch,6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, [sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 36 stitches
Rnd7 - Rnd12: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 4 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd15: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd16: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd17: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Rnd18: 1 ch, sc2tog until the hole close.
Fasten off

Yellow wing
Rnd1: 4 ch, 3dc in 1st stitch, turn :: 3 stitches
Rnd2: 3 ch, 2dc in next stitch, dc in next stitch, 2dc in next stitch, turn :: 5 stitches
Rnd3: 3 ch, 2dc in next stitch, dc in next 3 stitch, 2dc in next stitch, turn  :: 7 stitches
Rnd4: 3 ch, 2dc in next stitch, skip 1 stitch, sc in the next stitch, 3 ch, 2dc in next stitch, sc in the next stitch, 3 ch, 2dc in next stitch, sc in the next stitch
Fastern off.Orange wing
Rnd1: 4 ch, 3dc in 1st stitch, turn :: 3 stitches
Rnd2: 3 ch, 2dc in next stitch, dc in next stitch, 2dc in next stitch, turn :: 5 stitches
Rnd3: 3 ch, 2dc in next stitch,sl in the next stitch, 3 ch, 2 dc on sl, sl in the next stitch, 3 ch, 2dc on sl, sl in the next stitch.
Fastern off.

 

Red-orange wing
Rnd1: 4 ch, 3dc in 1st stitch, turn :: 3 stitches
Rnd2:  3 ch, 2dc in next stitch,sc in the next stitch, 3 ch, 2dc on previous sc, sc in the next stitch
Fastern off.


Mouth
Rnd1: 2 ch, 4 sc in the 1st chain, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl  :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 9 stitches
Fastern off.

Feet
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch, sc in next stitch] 3 times, sl  :: 9 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 9 stitch, sl :: 9 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 3 times, sl :: 6 stitches
Fastern off.

Yellow Tail have two sides
Rnd1: 4 ch, 6 dc in 1st stitch, turn :: 6 stitches
Rnd2: 3 ch, dc in next 6 stitch, turn ::  6 stitches
For first side.
Rnd3: 3 ch, dc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd4: 3 ch, dc3tog, 1 ch, sl along the tail's side for neat look.
Fasten off.
For second side, join yarn to star crochet on the middle of Rnd2 and repeat Rnd3& Rnd4 again.
Rnd3: 3 ch, dc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd4: 3 ch, dc3tog, 1 ch, sl along the tail's side for neat look
Fasten off.


Orange tail
Rnd1: 4 ch, 6 dc in 1st stitch, turn :: 6 stitches
Rnd2: 3 ch, dc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd3: 3 ch, dc3tog, 1 ch, sl along the tail's side for neat look.
Fasten off.
For second side, join yarn to star crochet on the middle of Rnd1 and repeat Rnd2& Rnd3 again.
Rnd2: 3 ch, dc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd3: 3 ch, dc3tog, 1 ch, sl along the tail's side for neat look.


Red-orange tail
Rnd1: 4 ch, 6 dc in 1st stitch, turn :: 6 stitches
Rnd2: 3 ch, dc3tog, 3 ch, sl on the same stitch, 3 ch, dc3tog, 3 ch, sl ::  stitches
Fasten off.

Crown
Rnd1: 2 ch, 2 sc in the 1st chain, turn :: 2 stitches
Rnd2: 1 ch, 2 sc in next 2 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd3: 1 ch, 2 sc in next 2 stitch, sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch,turn :: 6 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 6 stitch, 6 ch, sl on 2nd stitch from hook, sl on next 2 chain, sl on next 2 chain, and fasten off.
Then join the yarn at the 1st stitch of Rnd4, 6 ch, sl on 2nd stitch from hook, sl on next 2 chain
Rnd5: 1 ch, sc in next 10 stitch, sl, turn :: 10 stitches
Rnd6: 1 ch, sc2tog, sc in next 6 stitch, sc2tog, turn :: 8 stitches
First side
Rnd7: 1 ch, sc in next 4 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 4 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next stitch, sc2tog, sc in next stitch, turn :: 3 stitches
Rnd10: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd12: 1 ch, sc in next stitch, sc2tog, turn :: 2 stitches
Rnd13: 1 ch, sc in next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Rnd14: 1 ch, sc2tog, turn :: 1 stitches
Rnd15: 1 ch, sc in next 1 stitch, turn :: 1 stitches
Rnd16: 1 ch, sl along the side.
Fasten off.
For second side, join yarn to star crochet on the middle of Rnd6 and work on the following Rnd7to Rnd15.
Rnd7: 1 ch, sc in next 4 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 4 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next stitch, sc2tog, sc in next stitch, turn :: 3 stitches
Rnd10: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd11: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn :: 3 stitches
Rnd12: 1 ch, sc in next stitch, sc2tog, turn :: 2 stitches
Rnd13: 1 ch, sc in next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Rnd14: 1 ch, sc2tog, turn :: 1 stitches
Rnd15: 1 ch, sc in next 1 stitch, 1 ch, sl along the side.

And the picture below is the whole pattern that I note during crochet it. For my Thai friends and some people who prefer xva form pattern. I knew that my hand writing is quite bad but not that hard for read, I hope.


 If you crochet one of my doll please show me, I would love to see it.
What you want me to crochet next leave the comment below. :)
--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: www.facebook.com/pianosound
Instagram: www.instagram.com/amigurumipianosound/
Craftsy : www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: www.etsy.com/shop/Pianosound
BLOGGER : amigurumipianosound.blogspot.com/


วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Pikachu keychain pattern

My brother request me some several key chain, this pikachu is one of them. There is no video tutorial on this pattern because I made it while I was outside the house. 

Pattern instruction

Body
Rnd1: 5 ch, sc into the 2nd ch from hook, sc in next 2stitch, 3 sc in next stitch, sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch, sl   :: 10 stitches
Rnd2: 1 ch, 2 sc in next stitch, sc in next 2 stitch, [2 sc in next stitch] 3 times, sc in next 2 stitch, [2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 16 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next stitch, 2 sc in next stitch, sc in next 2 stitch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sc in next 2 stitch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 22 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch, sc in next 2 stitch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sc in next 2 stitch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 28 stitches
Rnd5-Rnd15: 1 ch, sc in next 28 stitch, sl :: 28 stitches
Rnd16: 1 ch, sc in next 2 stitch, sc2tog, sc in next 2 stitch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 3 times, sc in next 2 stitch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 2 times, sl :: 22 stitches
Rnd17: 1 ch, sc in next stitch, sc2tog, sc in next 2 stitch, [sc in next stitch, sc2tog] 3 times, sc in next 2 stitch, [sc in next stitch, sc2tog] 2 times, sl :: 16 stitches
Rnd18: 1 ch, sc in next 16 stitch, sl :: 16 stitches
Fold half, sl through both side to close the opened hole.
Fasten off.
 


Head
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6-Rnd10: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd11: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd12: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.


Legs
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 9 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 9 stitch, sl :: 9 stitches
Fasten off.

Tail
Yellow color
Rnd1: 7 ch, sc on next 6 chain, turn :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc on next 6 stitch, turn :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, sc on next 6 stitch, turn :: 6 stitches
Rnd4: 1 ch, sc on next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Rnd5: 1 ch, sc on next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Rnd6: 3 ch, sc on next 2 chain, sc on next 2 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd7: 1 ch, sc on next 4 stitch, turn :: 4 stitches
Brown color
Rnd8: 3 ch, sc on next 2 chain, sc on next 2 stitch, turn :: 4 stitches
Rnd9: 1 ch, sc on next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Rnd10: 1 ch, sc on next 2 stitch, turn :: 2 stitches
Fasten off.

Ears
Brown color
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 5 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 6 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 8 stitches
Yellow color
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 10 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 10 stitch, sl :: 10 stitches
Rnd7: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 2 times, sl :: 8 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 8 stitch, sl :: 8 stitches
Fasten off.

Cheeks
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Eyes
Rnd1: Make an adjustable ring and work 6 sc in the ring, sl :: 6 stitches
Fasten off.Embroidery mouth in to the shape that you want.


To be honest I don't like his finished face, I prefer pikachu with mouth close. But my brother, he said he want pikachu to smile mouth open wide. So I end up made what he requested.

Additionally, if you love Pikachu I have a paid pattern available on my pattern store, both craftsy and etsy. For anyone who want a huge pikachu to cuddle. :)วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Crochet Stepping Texture Hat preparing for next winter

It was the hottest week in Thailand when I was crochet this hat. The temperature was exceed 40 degree Celsius all the week, and I crochet a winter hat. lol 

I am going to take a Master course at Edinburgh starting next September, and I have no idea how cold it would be. Here in Thailand, winter, I experience 18-25 degree Celsius but after I surf around Internet, I found summer in Scotland is about 20 degree Celsius! I start to worry about winter season, so I decide to crochet some hat for myself.


I found free pattern here from Crochet Crowd, and he work on the tutorial really well, so I decided to not record any tutorial while I was crochet it.

I used 8.0 mm. crochet hook, with my regular yarn( Eagle brand, 4 ply worsted weight) 5 strands at the same time. I am very pleasure with the result of hat's body. But I later realize that if I use one big strand yarn to make the pom pom, I will turn rounder and look better.