วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

Free Crochet Pokemon Pumpkaboo Tutorial and Pattern for Halloween!

Free Crochet Pokemon Pumpkaboo  Tutorial and Pattern for Halloween!

October is not too far away! I decide to share this little buddy pattern with you, so you can have plenty of time to crochet it before the actual Halloween come.

I choose Pumpkaboo the share with you because he really match the Halloween theme, ghost and pumpkin, and of cause cute!


As you may know or not know that I just move oversee to study Msc in Edinburgh, and I still cannot find any good spot for shooting the video yet. This video was record at my room's window so the light may change during crochet. Moreover all the light in my room are yellow, which make the video more blurry. So I will stick with this window for more video until I can find an affordable whit light lamp. 


Pattern instruction

Abbreviation
sc- single crochet
sl- slip stitch
sc2tog- decrease single crochet
ch- chain
hdc- half double crochet
dc- double crochet


[Video]

Body with orange yarn
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6 - Rnd10: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd11: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd12: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Head with dark brown yarn
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 12 stitch, sl :: 12 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd5: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Rnd6: [6 ch, sl in 2nd from hook, sc in next stitch, hdc in next stitch, dc in next 2 stitch, 1 skip, sl] 9 times
Fasten off.

Ears with dark brown yarn
5 ch, sl in 2nd from hook, sc in next stitch, hdc in next stitch, dc in next stitch
Fasten off.

Hair with dark brown yarn
10 ch, sl in 2nd from hook, 2 sc in next stitch, 2 hdc in next 3 stitch, 2 sc in next 2 stitch, sc in next 2 stitch, Fasten off.

Legs  with orange yarn
Rnd1: 2 ch, 4 sc in the 1st chain, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 9 stitches

Eyes with yellow yarn
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Sewing the eyes between Rnd5 and Rnd9, with 4 stitch apart.

Then embroidery for the details.

That's it , hope you all like it. And if you have any problem crocheting him, comment here or under Youtube video, I will answer as quick as I can.

--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Click at donate button, or
via Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patterns

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

Pikachu Pattern with XVA form.

แพทเทิร์นนี้แจกฟรี ถักให้สนุก และโปรดอย่าเอาตัวแพทเทิร์นไปขาย หรือก็อปปี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ขออนุญาติ หรือ ไม่ให้เครดิต

**หากต้องการแชร์กรุณาแชร์หน้าบล็อกนี้ หรือแชร์จากวิดิโอไป ขอบคุณค่ะคำย่อ Abbreviation
x = คธ = sc
v = คธ 2 ครั้งบนหลักเดียวกัน = 2sc in the next stitch.
a = การลดหลัก = sc2og
c = ลห = slแพทเทิร์น
หัว (head)
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 - แถว6 : โซ่1, 24x, c
แถว7 : โซ่1, 7xv*3, c
แถว8 : โซ่1, 27x, c
แถว9 : โซ่1, 8xv*3, c
แถว10 - แถว11 : โซ่1, 30x, c
แถว12 : โซ่1, 3xa*6, c
แถว13 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว14 : โซ่1, xa*6, c
แถว15 : โซ่1, a*6, c

ตัว (Body)
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6v, c
แถว3 : โซ่1, xv*6, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*6, c
แถว5 :โซ่1, 7xv*3, c
แถว6 -แถว7 : โซ่1, 27x, c
แถว8 : โซ่1, 7xa*3, c
แถว9 : โซ่1, 24x, c
แถว10 : โซ่1, 2xa*6, c
แถว11- แถว13 : โซ่1, 18x, c

หู (Ears) เริ่มด้วยสีน้ำตาล
แถว1 : วงกลม 4x, c
แถว2 : โซ่1, 3xv, c
แถว3 : โซ่1, 4xv, c
แถว4 : โซ่1, 2xv*2, c
แถว5 : โซ่1, 3xv*2, c
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
แถว6 -แถว8 : โซ่1, 10x, c
แถว9 : โซ่1, 3xa*2, c
แถว10 : โซ่1, 8x, c

แขน(Arms)
แถว1 : วงกลม 4x, c
แถว2 : โซ่1, 3xv, c
แถว3 : โซ่1, 4xv, c
เหลือปลายไหมไว้ แล้วปลดปลาย

ขา(Legs)
แถว1 : วงกลม 6x, c
แถว2 : โซ่1, 6x, c
แถว3: โซ่1, 2xv*2, c

แก้ม (Cheek)
แถว1 : วงกลม 6x, c

ลายหลังเส้นบน (Upper Back stipe)
แถว1 : โซ่ 7, 6c

ลายหลังเส้นล่าง (Lower Back stipe)
แถว1 : โซ่ 9, 8c

หาง (Tail)
แถว1 : โซ่ 9, 7T, พลิก
แถว2 : โซ่ 2, 6T, พลิก
แถว3 : โซ่ 1, 4c, โซ่1, 3x, พลิก
แถว4 : โซ่ 1,3x, พลิก
แถว5 : โซ่ 1,3x, โซ่4, พลิก
แถว6 : โซ่ 1,6x, พลิก
แถว7 : โซ่ 1,6x, พลิก
แถว8 : โซ่ 1,  3x, พลิก
เปลี่ยนสีน้ำตาล
แถว9 - แถว 12: โซ่ 1,  3x, พลิก

--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patterns


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

Free Pikachu Crochet Tutorial and Pattern.

Sorry for my 2 weeks long disappear, I was preparing for moving to Edinburgh for my Master course. I was so busy that I confusedly delete some scene in this Pikachu Tutorial. But lucky me that the delete part is sewing scene not the crochet part.

Even thought the open semester is coming, but I will keep the channel going on with at lease 2 videos per month. :)I really love how this pikachu turn out. While I was crochet him, I never expect him to be this cute! I hope you guys like it too.Pattern instruction

Abbreviation
sc- single crochet
sl- slip stitch
sc2tog- decrease single crochet
ch- chain


[Video tutorial]


Head
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5 - Rnd6: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd7: 1 ch, [sc in next 7 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 27 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 27 stitch, sl :: 27 stitches
Rnd9: 1 ch, [sc in next 8 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 30 stitches
Rnd10 - Rnd11: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd12: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd14: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd15: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Body
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 7 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 27 stitches
Rnd6 - Rnd7: 1 ch, sc in next 27 stitch, sl :: 27 stitches
Rnd8: 1 ch, [sc in next 7 stitch, sc2tog] 3 times, sl :: 24 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 24 stitch, sl :: 24 stitches
Rnd10: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd11 - Rnd13: 1 ch, sc in next 18 stitch, sl :: 18 stitches
Fasten off.

Ears Start with brown
Rnd1: 2 ch, 4 sc in the 1st chain, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 5 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 6 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 8 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 10 stitches
Change color to yellow
Rnd6 - Rnd8: 1 ch, sc in next 10 stitch, sl :: 10 stitches
Rnd9: 1 ch, [sc in next 3 stitch, sc2tog] 2 times, sl :: 8 stitches
Rnd10: 1 ch, sc in next 8 stitch, sl :: 8 stitches
Fasten off.

Arms
Rnd1: 2 ch, 4 sc in the 1st chain, sl :: 4 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 5 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Feet
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 8 stitches
Fasten off.

Cheek Start with Red
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Back upper line
Rnd1: 7 ch, sl on each chain
Fasten off.

Back lower line
Rnd1: 9 ch, sl on each chain
Fasten off.

Tail
Rnd1: 9 ch, hdc in 3rd from hook, hdc in next 6 stitch,  turn :: 7 stitches
Rnd2: 2 ch, hdc in next 6 stitch,  turn :: 6 stitches
Rnd3: 2 ch, sl in next 4 stitch, 1 ch, sc in next 3 stitch, turn
Rnd4: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn
Rnd5: 1 ch, sc in next 3 stitch, 4 ch, turn
Rnd6: sc in 2nd from hook, sc in next 5 stitch, turn
Rnd7: 1 ch, sc in next 6 stitch, turn
Rnd8: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn
Change color to brown
Rnd9 - Rnd12: 1 ch, sc in next 3 stitch, turn
Fasten off.


Want another form of pattern!?
There is XVA pattern form available here in Thai: http://amigurumipianosound.blogspot.com/2016/09/pikachu-pattern-with-xva-form.html

--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patterns